Vitajte na našej webovej stránke!

ŽIACI, UČITELIA, SME TU PRE VÁS, SME V TOM SPOLU
Milí žiaci, vážení učitelia,
tieto riadky a odporúčania sme pripravili pre vás. Mnoho z nás takúto situáciu nikdy nezažilo, a preto je v poriadku pýtať sa na všetko, z čoho máte obavy. Veríme, že vám pomôžu.

https://www.facebook.com/minedu.sk

 

Naše centrum poskytuje deťom, rodičom a učiteľom tieto služby:

 • poradenstvo pri adaptačných problémoch detí v materskej škole
 • posúdenie školskej zrelosti predškolských detí
 • pomoc pri riešení výchovných problémov v rodine a v základnej škole
 • pomoc s problémami v učení
 • špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
 • poradenstvo pri voľbe štúdia a povolania pre žiakov končiacich základnú a strednú školu
 • poradenstvo pri riešení rodinných, školských a osobných problémov dospievajúcich

                       
Stretávame sa s deťmi a dospievajúcimi ...

 • stimulačné cvičenia pre predškolákov (grafomotorika, zmyslové vnímanie, pamäť, matematické predstavy)
 • náprava a rozvoj reči a komunikačných schopností
 • náprava špecifických porúch učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, porucha pozornosti)


Stretávame sa s rodičmi a učiteľmi ...

 • prednášky a semináre na témy súvisiace s obsahom činnosti CPPPaP
 • prednášky a besedy na združeniach rodičov na témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a dospievajúcej mládeže


Oddelenie Centrum výchovnej a psychologickej prevencie realizuje preventívne aktivity a stimulačné programy pre deti a dospievajúcich...

 • preventívne programy pre školy (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • diskusné kluby a besedy
 • poskytovanie objektívnych, jasných a veku primeraných informácií o drogách a iných závislostiach
 • pomoc pri zvládaní krízových situácií
 • tréningové skupiny zamerané na získanie sociálnych zručností
 • skupinové programy pre dospievajúcu mládež

 

Novinky

Aktualizačné vzdelávanie odborných zamestnancov

09.05.2022 12:22
aktualizačné vzdelávanie - oznam.pdf (116730)

Aktualizačné vzdelávanie odborných zamestnancov

17.03.2022 12:05
oznam_aktualizačné_vzdelávanie__03___2022.doc (47104)

Pre učiteľov: ŠPÚ vydal metodické odporúčania Ako reflektovať vojnu na Ukrajine vo výučbe

07.03.2022 15:53
Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má dosah na každého žiaka. Môže v ňom vyvolávať strach, úzkosť či hnev, ktoré sa môžu prejaviť rôznym spôsobom. Úlohou školy je na to reflektovať. Štátny pedagogický ústav preto pripravil metodické odporúčania, ako na situáciu v susednej Ukrajine reagovať...

Odporúčania v ukrajinskom jazyku

28.02.2022 08:16
Psychológovia a psychologičky z IPčka pripravili pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú z Ukrajiny pár užitočných techník a odporúčaní pomoci počas prežívania emocionálne náročných chvíľ v ich jazyku.   Ak máte vo svojom okolí človeka z Ukrajiny a môžete mu tieto techniky poskytnúť,...

AKO SA S DEŤMI ROZPRÁVAŤ O VOJNE?

28.02.2022 07:47
Tu je 10 kľúčových myšlienok:   1. Netvárte sa, že sa “to” nedeje. Deti vnímajú a nabaľujú informácie, síce si často myslíme, že nie. Registrujú, keď si šepkáme, hovoríme medzi rečou, za dverami, komunikujeme iba očami, sú citlivé na napätie. Nevynechávajte ich preto z rozhovorov o...

Aktualizačné vzdelávanie odborných zamestnancov

10.12.2021 11:01
oznam_aktualizačné_vzdelávanie_.doc (47616)

Pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/22

31.08.2021 09:08
  Vážení klienti, zákonní zástupcovia, pedagógovia,      do pozornosti Vám dávame aktualizované prevádzkové pokyny škôl a školských zariadení platné pre školský rok 2021/22 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podrobné informácie (Covid semafor, súbory na...

Aktualizačné vzdelávanie odborných zamestnancov

23.08.2021 07:47
20210823075308045.pdf (123789)

Ako pomôcť deťom zostať na internete v bezpečí

20.08.2021 10:06
  Vážení rodičia,      do pozornosti Vám dávame možnosť inšpirovať sa radami prispievajúcimi k online bezpečnosti Vašich detí na internete, formulovanými skupinou eSafety. V prípade záujmu kliknite...

Prieskum COVID-19

18.05.2021 11:38
  Vážení rodičia,      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu. Preto by sme Vás touto cestou radi...
1 | 2 | 3 | 4 >>