Vitajte na našej webovej stránke!

OZNAM

Na základe rozhodnutia  MŠ VVaŠ SR  č. 2020/11506:1-A2110  z 18. Mája 2020  v súlade s opatrením  ÚVZ SR č. OLP/3991/2020 z 13.05.2020 o obnovení prevádzky CPPPaP, oznamujeme, že  zariadenie CPPPaP v  Senici   obnovuje prevádzku v obmedzenom režime.

Centrum  je momentálne uzatvorené pre verejnosť,  odborná starostlivosť je poskytovaná v naliehavých prípadoch. Prijímame len klientov  vopred objednaných na  presnú hodinu a u ktorých bola  vopred posúdená naliehavosť odbornej starostlivosti.  Obmedzená prevádzka prebieha za všeobecných  protiepidemiologických  preventívnych opatrení  v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR.

 

Milí naši klienti, milé klientky, návštevníci stránky CPPPaP v Senici.

Napriek vážnej situácii, v ktorej sa ocitla naša krajina, my v starostlivosti pokračujeme ďalej.  Síce k nám nemôžete prísť z dôvodu dodržania bezpečnostných opatrení osobne, no môžete nás osloviť telefonicky alebo na našej mailovej adrese.

Vzhľadom na núdzový stav si uvedomujeme, že sa zvýšila potreba psychologických a poradenských služieb, preto v prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás za účelom konzultácie na telefónnom čísle:

0911 316 150   v čase od  8:00 do 16:00

    alebo na mail adrese: pppsenica@centrum.sk

Objednaným klientom, ktorým sme zrušili termíny, budeme po ukončení prerušenia prevádzky CPPPaP v Senici telefonovať a ponúkneme Vám ďalšie možnosti starostlivosti.

Do pozornosti zároveň dávame kontakt na Poradenské call centrum rezortu školstva, odpovedajúce rodičom a učiteľom na otázky týkajúce sa aktuálnej situácie: 

                             0800 138 033     v čase od 8:00 do 16:00

                             alebo na mail adrese: helpdesk@iedu.sk

Na pomoc nám všetkým bola zriadená taktiež Linka podpory VÚDPaP - pre deti i dospelých, ktorí potrebujú psychologickú podporu a pomoc:

                             02 4488 1649     v čase od 9:30 do 14:30

                         alebo na mail adrese: koronavirus@vudpap.sk

 

Sme tu pre Vás, situáciu zvládneme!

S prianím všetkého dobrého,

Váš tím odborných zamestnancov v Senici

 

!OPATRENIE  pre zamedzenie šírenia koronavírusom COVID -19!

Z dôvodu preventívnych opatrení riaditeľka CPPPaP v Senici, prerušuje prevádzku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici dňom 11.03.2020 do odvolania.

                                                                                                                          PhDr. Lucia Bélová, riaditeľka CPPPaP

 

Naše centrum poskytuje deťom, rodičom a učiteľom tieto služby:

 • poradenstvo pri adaptačných problémoch detí v materskej škole
 • posúdenie školskej zrelosti predškolských detí
 • pomoc pri riešení výchovných problémov v rodine a v základnej škole
 • pomoc s problémami v učení
 • špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
 • poradenstvo pri voľbe štúdia a povolania pre žiakov končiacich základnú a strednú školu
 • poradenstvo pri riešení rodinných, školských a osobných problémov dospievajúcich

                       
Stretávame sa s deťmi a dospievajúcimi ...

 • stimulačné cvičenia pre predškolákov (grafomotorika, zmyslové vnímanie, pamäť, matematické predstavy)
 • náprava a rozvoj reči a komunikačných schopností
 • náprava špecifických porúch učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, porucha pozornosti)


Stretávame sa s rodičmi a učiteľmi ...

 • prednášky a semináre na témy súvisiace s obsahom činnosti CPPPaP
 • prednášky a besedy na združeniach rodičov na témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a dospievajúcej mládeže


Oddelenie Centrum výchovnej a psychologickej prevencie realizuje preventívne aktivity a stimulačné programy pre deti a dospievajúcich...

 • preventívne programy pre školy (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • diskusné kluby a besedy
 • poskytovanie objektívnych, jasných a veku primeraných informácií o drogách a iných závislostiach
 • pomoc pri zvládaní krízových situácií
 • tréningové skupiny zamerané na získanie sociálnych zručností
 • skupinové programy pre dospievajúcu mládež

 

Novinky

Prijímačky na osemročné gymnáziá

28.05.2020 08:06
  Milí rodičia, ak sa Vaše dieťa chystá na osemročné gymnázium, tu sú informácie pre vás. Včera MŠVVaŠ SR zverejnilo všetky podmienky k prijímacím skúškam na 8-ročné gymnáziá (bolo potrebné čakať na súhlas ÚVZ). Tu je ich súhrn: Prijímačky prebehnú v klasickej forme v dvoch termínoch: a)...

Aby sme sa s deťmi nenudili... (3+)

30.04.2020 13:46
  Deti sa radi učia a objavujú nové veci. Potrebujú k tomu však dostávať zaujímavé podnety a príležitosti. Preto sme pre vás pripravili niekoľko námetov pre tvorivé činnosti a hry určené pre deti od troch rokov, ktoré nielen zabavia, ale tiež rozvíjajú mnohé vývinové...

Porozumenie čítanému textu a rozvoj slovnej zásoby

28.04.2020 12:12
  Pre porozumenie textu a ľahšie osvojenie si nových výrazov možno použiť nasledujúci postup: * rodič rozpráva príbeh, ukazuje obrázky, zoznamuje orientačne dieťa s novými výrazmi * dieťa môže obsah príbehu spolu s rodičom dramatizovať, prípadne využiť pantomímu či kresbu *...

Pojmový slovník

28.04.2020 09:55
  Milí naši klienti,        ponúkame Vám k dispozícii slovník odborných pojmov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej spolupráce s Vami:   POJMOVÝ SLOVNÍK ok.pdf (2564205)   Zdroj: CPPPaP Hlohovec

Kam po strednej škole

21.04.2020 10:14
Nezabúdame ani na vás, milí stredoškoláci. I keď je jasné, že máte hlavu plnú otázok, ako budú prebiehať vaše maturity, tak všetci dobre vieme, že pred mnohými z vás čaká ešte jedno dôležité rozhodnutie. Vybrať si vysokú školu. Pre inšpiráciu a lepšiu informovanosť vám ponúkame link...

Obavy z koronavírusu - ako ich zvládať

17.04.2020 10:18
  Už niekoľko týždňov sme konfrontovaní s pandémiou koronavírusu. Náš bežný život sa zmenil, či už chodíme naďalej do práce alebo sme zostali doma. Hoci naša krajina patrí medzi tie, ktorým sa šírenie vírusu zatiaľ darí držať pod kontrolou, celková atmosféra a hlavne neistota, čo nás...

Najväčší vklad rodičovstva

17.04.2020 09:24
  To najvzácnejšie, čo môžete dať svojim deťom, je váš čas. Hovorte s nimi, vyrábajte čokoľvek, pracujte v záhrade, blbnite, hrajte spoločenské hry, choďte do prírody, buďte spolu. Poriadok doma či 3-chodový obed počká. Vráti sa vám to stonásobne. Budete na ne pyšní, keď z nich...

Hry a cvičenia zamerané na rozvoj funkcií, potrebných pre zvládnutie základných školských zručností – čítania, písania a počítania

16.04.2020 11:42
  Hra je pre dieťa v predškolskom veku najdôležitejšou činnosťou. Sprostredkováva mu poznanie sveta a učí ho spolupráci. Prináša nielen radosť z úspechu, ale učí dieťa i prehrávať a niesť neúspech. Niekedy môže prísť k urýchleniu  rozvoja dieťaťa nielen využitím...

Dieťa samo doma - praktické tipy a rady

15.04.2020 10:31
  Milí rodičia,      viacerí z Vás sa v uplynulých dňoch ocitli v náročnej situácii. Brány škôl sú až do odvolania zatvorené a deti ponechané v domácej starostlivosti. Nie každý z vás má možnosť pracovať z domu, využiť možnosť dlhodobej...

Ako sa správne učiť?

14.04.2020 10:46
Podmienky Snaž sa učiť vždy na tom istom mieste. Miestnosť v ktorej sa učíš by mala byť svetlá, teplota ba nemala presahovať 20° C. Na učenie je najlepšie ticho, ale ak potrebuješ zvukovú kulisu, môžeš si pustiť tichú hudbu. Nie je príliš vhodné učenie v posteli, je to riziko, že...
1 | 2 | 3 | 4 >>