Vitajte na našej webovej stránke!

! Dôležitý oznam:

V zmysle rozhodnutia ministra školstva (s účinnosťou od 8. 2. 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. 2. 2021)  je prevádzka nášho centra obnovená výhradne v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti. 

 

Pokračujeme v práci aj formou OSOBNÉHO INDIVIDUÁLNEHO KONTAKTU (po dohode s klientom naďalej i dištančnou formou). 
Individuálne osobné stretnutia sú možné len po telefonickom dohovore, prípadne dohovore mailom.

 

Vstup do nášho zariadenia pre SPREVÁDZAJÚCE OSOBY, ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ a ŽIAKOV SŠ JE POVOLENÝ LEN S NEGATÍVNYM TESTOM (nie starším ako 7 dní). 

 

Tešíme sa na Vás!

Tím odborných zamestnancov CPPPaP v Senici

 

 

Na základe metodického usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 26. 04. 2019 o cieľových skupinách v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa CPPPaP a CŠPP venuje zvýšenej pozornosti pri poskytovaní komplexnej starostlivosti nasledovne:

cielove skupiny.jpg (433382)

Naše centrum poskytuje deťom, rodičom a učiteľom tieto služby:

 • poradenstvo pri adaptačných problémoch detí v materskej škole
 • posúdenie školskej zrelosti predškolských detí
 • pomoc pri riešení výchovných problémov v rodine a v základnej škole
 • pomoc s problémami v učení
 • špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
 • poradenstvo pri voľbe štúdia a povolania pre žiakov končiacich základnú a strednú školu
 • poradenstvo pri riešení rodinných, školských a osobných problémov dospievajúcich

                       
Stretávame sa s deťmi a dospievajúcimi ...

 • stimulačné cvičenia pre predškolákov (grafomotorika, zmyslové vnímanie, pamäť, matematické predstavy)
 • náprava a rozvoj reči a komunikačných schopností
 • náprava špecifických porúch učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, porucha pozornosti)


Stretávame sa s rodičmi a učiteľmi ...

 • prednášky a semináre na témy súvisiace s obsahom činnosti CPPPaP
 • prednášky a besedy na združeniach rodičov na témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a dospievajúcej mládeže


Oddelenie Centrum výchovnej a psychologickej prevencie realizuje preventívne aktivity a stimulačné programy pre deti a dospievajúcich...

 • preventívne programy pre školy (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • diskusné kluby a besedy
 • poskytovanie objektívnych, jasných a veku primeraných informácií o drogách a iných závislostiach
 • pomoc pri zvládaní krízových situácií
 • tréningové skupiny zamerané na získanie sociálnych zručností
 • skupinové programy pre dospievajúcu mládež

 

Novinky

Pravidlá pre školy od 3.5.

04.05.2021 12:51
10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf (678669)

Termíny prijímacích konaní v SŠ 2021

19.04.2021 07:51

Pravidlá pre školy a škol. zariadenia od 19.4.2021

19.04.2021 07:42
  COVID AUTOMAT pre školy a školské zariadenia - stupne ostražitosti: https://www.minedu.sk/data/files/10475_0415_navrat_do_skol.pdf   Zdroj: web MŠVVaŠ SR (minedu.sk)

UČITEĽOM: Aktivity - adaptačné obdobie

16.04.2021 07:49
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR odporúča školám, aby pred avizovaným návratom žiakov do škôl vytvorili plán adaptačného a poadaptačného obdobia do konca školského roku. Adaptačným procesom by mala prejsť každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch...

Návrat do škôl od 8.2.2021

04.02.2021 07:15

Návrat detí do škôl, Covid automat (aktualizované k 1.2.2021)

01.02.2021 09:23
  Vážení rodičia a pedagógovia,  MŠVVaŠ SR vydalo aktualizovaný manuál k návratu detí do škôl 2021. S jeho obsahom sa môžete oboznámiť na uvedenej adrese:  https://www.minedu.sk/data/att/18554.pdf.    Zároveň Vám dávame k dispozícii Covid automat, zameraný výhradne na...

Kam na strednú v trnavskej župe

18.01.2021 09:26
Milí žiaci, vážení rodičia, v priloženom linku vám ponúkame prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v zriadovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Jednotlivé odborné školy, športové školy, gymnáziá a konzervatórium tu predstavujú svoju školu, históriu, mimoškolské aktivity a...

Výber budúcnosti alebo zmúdri online

14.01.2021 10:23
Ȏsmaci, deviataci, viete, kam na strednú? Stredoškoláci, máte už jasno vo výbere vysokej školy alebo predstavu o svojej budúcnosti? Asi ťažké otázky... a termíny sa blížia... V tomto období školského roka by už naši pracovníci boli u vás v škole, robili s vami...

Nová sekcia Články a materiály

08.01.2021 10:12
  Milí návštevníci našej webovej stránky,       pripravili sme pre Vás novú sekciu venovanú odborným článkom z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a prevencie. Nájdete ju v hlavnom menu (lišta na ľavej strane webstránky). Veríme, že v nej objavíte množstvo...

! Návrat detí do škôl 2021 - aktuálne informácie (MŠVVaŠ SR)

06.01.2021 12:42
  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/  
1 | 2 | 3 >>